รมช.ศธ.ระบุ ข้อสอบคัดเลือก นร.เข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษของสสวท.ไม่ได้รั่ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ ข้อสอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้รั่ว เป็นเพียงความผิดพลาดในการสื่อสารกับโรงเรียนที่ขอข้อสอบเก่าไปใช้เท่านั้น นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่มีโรงเรียนใช้ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ซ้ำกับข้อสอบที่มีการพิมพ์เฉลยของสำนักพิมพ์บางแห่งว่า ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้โรงเรียนแต่ละแห่งออกข้อสอบในการคัดเลือกเอง แต่มีบางแห่งได้ขอข้อสอบของ สสวท. ซึ่ง สสวท.ได้จัดส่งข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เผยแพร่ไปแล้วหลายปีให้แก่โรงเรียน เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างข้อสอบ และให้โรงเรียนไปปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตาม แต่มีเพียง 2-3 แห่งที่นำข้อสอบไปใช้โดยไม่มีการปรับ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารและการชี้แจงที่ไม่ชัดเจน จึงทำให้โรงเรียนบางแห่งเกิดความเข้าใจผิดได้ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับโรงเรียนเพื่อขอโทษและจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก นายชัยวุฒิ กล่าวอีกว่า ข้อสอบไม่ได้รั่ว แต่เป็นข้อสอบเก่าที่ได้เผยแพร่ออกไป เพื่อให้นักเรียนนำไปพัฒนาตนเอง ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีสำนักพิมพ์นำข้อสอบไปพิมพ์เฉลยและขายในท้องตลาด อีกทั้งเมื่อไม่ได้มีการเขียนระบุไว้ว่าสงวนลิขสิทธิ์ จึงคิดว่าคงจะเอาผิดกับสำนักพิมพ์เอกชนที่นำไปเฉลยเพื่อขายได้ยาก

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด