วธ.นำเยาวชนเชื้อสายไทยจากมาเลย์ เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี นาฏศิลป์ไทย ส่งเสริมความปรองดองระหว่างประเท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม นำเยาวชนเชื้อสายไทยจากมาเลเซีย เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี นาฏศิลป์ไทย ส่งเสริมความปรองดองระหว่างประเทศ พร้อมเข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีในวันที่ 19 มีนาคมนี้ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์เยาวชนเชื้อสายไทยในประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความปรองดองกับประเทศเพื่อนบ้าน และที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศมาเลเซียได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนสอนภาษาไทยในประเทศมาเลเซีย จำนวน 30 คน อายุระหว่าง 13-18 ปี สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี มีพื้นฐานความรู้นาฏศิลป์และกีฬาพื้นบ้าน เนื่องจากต้องเข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์ และดนตรีไทยในสถาบันต่างๆ อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ และเข้าอบรมการใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ เยาวชนทั้งหมดจะเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนเดินทางกลับประเทศมาเลเซีย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด