ครม.ผ่านกม. ให้ยกเลิกเฆี่ยนนักโทษ-ขังห้องมืด

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ว่า ที่ประชุม ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ มีสาระสำคัญกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเรื่องการรับตัวผู้ต้องขัง การรับเด็กเข้ามาอยู่ในเรือนจำ กรณีผู้ต้องขังมีเด็กติดมา การแยกผู้ต้องขัง การแจ้งย้ายผู้ต้องขัง การใช้เครื่องพันธนาการ การกำหนดรางวัลแก่ผู้ต้องขังและการแบ่งรางวัลแก่ผู้เสียหาย สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขัง การร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง ให้มีคณะกรรมการพิจารณาลดวันต้องโทษจำคุกและอนุญาตให้ออกไปทำงานหรือรับการศึกษาอบรมภายนอกเรือนจำ รวมทั้งการสั่งเพิกถอนการลดวันต้องโทษจำคุก ให้ยกเลิกโทษขังห้องมืดและเฆี่ยนแก่ผู้ต้องขัง เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด