จ.ยะลา จัดสัมมนายุวเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดยะลา จัดสัมมนายุวเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนำปรับใช้ในการประกอบอาชีพ วันนี้ (17 มี.ค.52) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนายุวเกษตรระดับจังหวัด และทัศนศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สมาชิกยุวเกษตรกรจากทุกอำเภอของจังหวัดยะลาร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ สร้างควมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เสริมสร้างความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองต่อไปได้ การจัดสัมมนายุวเกษตรกรระดับจังหวัดในครั้งนี้ มีสมาชิกยุวเกษตรเข้าร่วม 400 คน โดยได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน การทำบัญชี ครัวเรือน การออกกำลังกาย การนันทนาการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดสัมนายุวเกษตรกรระดับจังหวัดและทัศนศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้ เพื่อต้องการให้สมาชิก ที่ปรึกษา ยุวเกษตรกรของจังหวัดยะลาได้พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และการทัศนศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสำเร็จของจังหวัดตรัง พัทลุง และจังหวัดสงขลา ในวันที่ 19 20 มีนาคม 2552

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด