กศน.พะเยา ร่วมส่งเสริมสร้างรายได้การมีงานทำให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ ช่วงปิดภาคเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ ผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ร่วมสร้างรายได้ในช่วงระหว่างการปิดภาคเรียน หมดเขตรับสมัครภายในวันพรุ่งนี้(18 มี.ค.52) นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา เปิดเผยว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ซึ่งจะมีการจ้างนักเรียน นักศึกษา ผ่านการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริมการอ่ การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ค่ายอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขได้ และการจัดทำประวัติศาสตร์ท้องถิ่น/ชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยาจึงได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคมนี้เท่านั้น สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพะเยาหรือมาศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งจะทำการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตลอดจนความเหมาะสม จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทำงานในวันที่ 20 มีนาคมนี้ และจะเริ่มการทำงานช่วงแรกในวันที่ 23 มีนาคม 3 เมษายน และช่วงที่สอง วันที่ 20เมษายน 1 พฤษภาคม 2552 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา โทร.0-5488-7062

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!