ปธ.วิปฝ่ายค้านยื่นหนังสือขอขยายการอภิปรายเป็น3วัน

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.อยุธยา พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ยื่นหนังสือถึงนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ขยายเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล จาก 2 วันคือ 19 - 20 มีนาคม เป็น 3 วันคือ 19- 21 มีนาคม หากไม่สะดวก ก็ขอให้กำหนดวันอภิปรายใหม่เป็นในสัปดาห์หน้า โดยมีนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภา คนที่ 1 เป็นผู้รับหนังสือแทน

ด้านนายสามารถ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน ที่ต้องหารือร่วมกันเพื่อขอขยายเวลาซึ่งสามารถทำได้แม้ประะธานสภาฯ จะกำหนดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแค่ 2 วัน ซึ่งหากมีการอภิปรายกันในวันที่ 20 นาคม จนเลยเที่ยงคืนก็สามารถขยายเวลาอภิปรายออกไปอีก 1 วัน แล้วให้มีการลงมติในวันที่ 22 มีนาคม หรือ 23 มีนาคม ก็ได้ ไม่น่ามีปัญหา เรื่องนี้เป็นการตกลงกันระหว่างวิปทั้ง 2 ฝ่าย เพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่า ห้ามลงมติวันเดียวกับวันอภิปราย ซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของประธานสภาฯ

เมื่อถามว่าทำไมนายชัย ถึงได้บรรจุญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจฯในสัปดาห์นี้ นายสามารถ กล่าวว่า ประธานสภาฯได้ตรวจสอบแล้วว่า ญัตติดังกล่าวสมบูรณ์แล้ว จึงได้บรรจุญัตติดังกล่าวไว้ในวาระการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่ระบุว่า เมื่อประธานสภาฯ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าญัตติถูกต้องสมบูรณ์ ประธานต้องบรรจุเป็นเรื่องด่วน

เมื่อถามถึงความเป็นกลางของประธานในที่ประชุม นายสามารถ กล่าวว่า ประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลการประชุมให้เรียบร้อยตามข้อบังคับและไม่มีทางที่ประธานในที่ประชุมจะทำนอกเหนือกจากนี้ได้ จะไปเอนเอียงข้างหนึ่งข้างใดไม่ได้ เพราะถ้าไม่เป็นกลางก็จะถูกสมาชิกลุกขึ้นประท้วงเพื่อมาเตือน จึงเป็นไปไม่ได้ที่ประธานจะเข้าข้างใดข้างหนึ่ง ขอให้มีความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นนายชัย ตน หรือพ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 วางตัวเป็นกลางในที่ประชุมแน่นอนตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับที่ได้บัญญัติไว้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด