อบจ.สระแก้ว เตรียมสร้างสำนักงานใหม่ บริเวณ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เตรียมเปิดประชุมสภา วันที่ 18 มี.ค. นี้ มีวาระสำคัญขอความเห็นชอบสร้างสำนักงานใหม่ บริเวณ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สระแก้ว เปิดเผยว่า ตามที่สภา อบจ.สระแก้ว กำหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2552 โดยกำหนดนัดให้มีการประชุม ในวันที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม อบจ.สระแก้ว สำหรับการประชุมครั้งนี้มีการกำหนดวาระการประชุม จำนวน 6 วาระด้วยกัน โดยในวาระที่ 4 เป็นญัตติขอความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย คือโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานของ อบจ.สระแก้ว แห่งใหม่ ซึ่งจะก่อสร้างบริเวณบ้านทุ่งพระ ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว ด้านนายทรงยศ เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว กล่าวว่า อาคารสำนักงานใหม่ของ อบจ.สระแก้ว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น กว้าง 40 เมตร ยาว 45 เมตร ส่วนอาคารหอประชุมมีขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 44 เมตร เชื่อมต่อกับตัวอาคารสำนักงาน ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 148,059,000 บาท คาดว่าภายในปี 2552 นี้ จะเริ่มลงมือก่อสร้างอาคารอย่างแน่นอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด