น.ศ.จับมืออบต.สร้างฝายแม้วชะลอภัยแล้ง

นายประวี มะลิวงศ์ ผอ.ศูนย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วิทยาเขตอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีวิเชียร สำนักงานป่าไม้ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี สร้างฝายแม้วบนภูพลาญร่องหินต้นน้ำเทือกเขาพนมดงรักเส้นกั้นพรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำห้วยวังใหญ่ บ้านซำหวาย ต.สีวิเชียร เพื่อชะลอความเร็วและกักเก็บน้ำในลำธารหินระยะทางประมาณ 500 เมตร ให้น้ำจากเทือกเขาสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ และสร้างอาหารธรรมชาติให้ชุมชนในช่วงหน้าแล้ง

สำหรับภูพลาญร่องหินอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หนาแน่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ต่อมา อบต.สีวิเชียรประกาศให้ป่าบนภูพลาญร่องหินเป็นเขตป่าอนุรักษ์ชุมชน เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านซำหวายและหมู่บ้านใกล้เคียง

แต่หลังเกิดภัยแล้งซ้ำซากส่งผลให้ลำน้ำตามธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นของผืนป่าเหือดแห้งด้วยความรวดเร็ว ทำให้พันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่อาศัยน้ำจากลำธารเลี้ยงชีวิตไม่มีน้ำ จึงหาวิธีกักเก็บน้ำในหน้าแล้ง ก่อนไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำห้วยวังใหญ่ให้นานที่สุด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนด้านแรงงานจากนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัคร และ อบต.สีวิเชียรมีนโยบายสร้างฝายแม้วตามจุดสำคัญบนเทือกเขาพนมดงรักรวมทั้งสิ้น 42 แห่ง

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด