รมว.ทรัพย์ฯ เห็นด้วยในการประกาศพื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นด้วยในการประกาศพื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ชี้ เป็นทางออกที่ดีในการแก้ปัญหาทำให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองจังหวัดระยอง มีคำสั่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศให้พื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ว่า ในวันนี้คณะกรรรมการสิ่งแวดล้อมได้ประชุมหารือกัน ซึ่งหลังจากพิจารณาข้อมูลต่างๆ แล้ว ทางคณะกรรมการฯ เห็นว่าควรประกาศให้พื้นที่มาบตาพุดเป็นเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งกระบวนการในการประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ใช้อำนาจตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการ ทำให้ชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการการลดผลกระทบ ซึ่งตนเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและคิดว่าจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นและจะทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า ส่วนของคำพิพากษาของศาลปกครองจังหวัดระยองนั้น จะแยกเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากซึ่งจะพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด