พระ40รูป-6เณรเจ๋ง สอบผ่านเปรียญธรรม9ได้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ.2552 ระดับเปรียญธรรม (ป.ธ.) 1-2 ถึง ป.ธ.9 และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ ผลสอบปรากฏว่า พระภิกษุ และสามเณร เข้าสอบ ป.ธ.1-2 ถึง ป.ธ.9 จำนวน 31,845 รูป มีผู้สอบผ่าน ดังนี้ ป.ธ.9 สอบได้ 40 รูป, ป.ธ.8 สอบได้ 100 รูป, ป.ธ.7 สอบได้ 160 รูป, ป.ธ.6 สอบได้ 290 รูป, ป.ธ.5 สอบได้ 167 รูป, ป.ธ.4 สอบได้ 389 รูป, ป.ธ.3 สอบได้ 553 รูป และ ป.ธ.1-2 สอบได้ 1,521 รูป

สำหรับปีนี้มีสามเณรสอบ ป.ธ.9 จำนวน 6 รูป ส่วนวัด หรือสำนักที่มีพระภิกษุ และสามเณรสอบได้ ป.ธ.9 มากที่สุด 9 วัด วัดละ 2 รูป ได้แก่ วัดเทพลีลา วัดสร้อยทอง วัดสุทัศนเทพวราราม วัดชลประทานรังสฤษฏ์ กทม. วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ วัดจองคำ จ.ลำปาง วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี และวัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า ปีนี้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ แม้ผู้สอบได้ ป.ธ.9 ใน 2 ปีที่ผ่านมีผู้สอบได้ไม่ถึง 50 รูปต่อปี แต่ไม่ได้หมายความว่าปีนี้คุณภาพด้อยลงไป สาเหตุมาจากผู้เข้าสอบเก็งข้อสอบมากเกินไป ทั้งๆ ที่ข้อสอบปีนี้ออกมาค่อนข้างง่าย

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด