กมธ.วุฒิสภา จี้รัฐบาลยกเลิกสอบ GAT-PAT

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภา และกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง เอเน็ต โอเน็ต การละเมิดสิทธิทางการศึกษาของเด็กกับอนาคตการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ระบบแอดมิสชั่นส์ไม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กเท่าที่ควร รัฐบาลเห็นว่าการรับเด็กที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเดียวไม่พอ แต่จะพูดถึงจิตอาสา หรือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเปิดให้นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยได้เท่าเทียมกับคนเรียนเก่ง ส่วนปัญหาเรื่อง GAT และ PAT ที่เปิดสอบถึง 3 ครั้ง ขณะที่เอเน็ตเปิดสอบครั้งเดียวและมีปัญหา ได้สอบถามผู้รับผิดชอบแล้วทราบว่าไม่อยากให้เด็กพลาดโอกาส อย่างไรก็ตาม ที่มีเด็กนักเรียนมาสอบ GAT และ PAT น้อย เข้าใจว่าเพราะไม่ได้ประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร เนื่องจากเกรงว่าเด็กจะสับสนและทับซ้อนกับการสอบเอเน็ต

พ.ท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่เพื่อการปฏิรูปศึกษา กล่าวว่า แม้จะใช้ระบบ GAT และ PAT ในปี 2553 ก็ไม่มีปัญหา แต่จะเพิ่มปัญหามากขึ้น เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ อาทิ ด้านคุณภาพ และโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา ด้านจิตใจ และการจะใช้โอเน็ตปรับเกรด เสี่ยงต่อความอยุติธรรมสูง หากใช้เกณฑ์โรงเรียน แต่หากใช้เกณฑ์บุคคลก็สุ่มเสียงต่อความไม่โปร่งใส

ขณะที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯกล่าวว่า อยากให้รัฐมนตรีไปเสนอ ครม.ว่า ให้ยกเลิก GAT และ PAT ในปี 2553 เพราะถ้าปล่อยไว้จะเป็นปัญหาเรื้อรัง จะมีปัญหาตามมาเด็กเข้าเรียนได้ แต่เรียนไม่ได้เพราะไม่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งระบบนี้ก็เหมือนกับเอเน็ต โอเน็ต อยู่ดี และรัฐบาลจะต้องชัดเจนในเรื่องนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด