เอไอจีหั่นโบนัสผู้บริหาร

เมื่อ 15 มี.ค. ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า นายเอ็ดเวิร์ด ลิดดี้ ประธานบริษัทประกัน เอไอจี ยอมปฏิบัติตามแรงกดดันจากรัฐบาลกลางสหรัฐในฐานะผู้อนุมัติเงินช่วยเหลือ 5.95 ล้านล้านบาท ทำหนังสือถึงนายทิโมธี ไกท์เนอร์ รัฐมนตรีคลัง ให้คำมั่นเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เอไอจีจะปรับลดเงินโบนัสที่จ่ายให้คณะผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อยร้อยละ 30 และหั่นการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้พนักงานในแผนกผลิตภัณฑ์การเงิน ซึ่งดำเนินงานผิดพลาดจนเอไอจีขาดทุนย่อยยับ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด