หนุนครูอันดามัน ส่งเสียงตามสาย

อาจารย์นิพนธ์ บริเวธานันท์ สาขาวิชาเทคโน โลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(มรภ.) ผู้รับผิดชอบโครงการครุศาสตร์เพื่อพัฒนาครูอันดามัน : การอบรมการจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน ให้ความเห็นว่า จากที่โครงการนี้ได้จัดเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์แก่บุคลากรทางการศึกษาในเขตอันดามัน 50 คน ที่ห้องประชุมปีกผีเสื้อ คณะครุศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียนทั้งในส่วนของหลักทฤษฎีและการปฏิบัติ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดรายการ เทคนิคการสอบใบผู้ประกาศข่าว การใช้วิทยุโรงเรียนหรือเสียงตามสาย เป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายโรงเรียนนำมาใช้เพื่อกระจายข่าวสารทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน ซึ่งบุคคลที่จะจัดรายการต้องมีความรู้ เรื่องการออกเสียง หลักการพูด การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด