จ.มุกดาหาร ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว ทั้ง 7 อำเภอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดมุกดาหาร ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว เบื้องต้นหน่วยงานในพื้นที่สามารถใช้งบฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดมุกดาหาร ได้เกิดภัยพิบัติภัยแล้ง และได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งแล้วในทุกอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอคำชะอี มีจำนวน 9 ตำบล 16 หมู่บ้าน อำเภอหนองสูง จำนวน 6 ตำบล 34 หมู่บ้าน อำเภอดอนตาล 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน ส่วนอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอดงหลวง และอำเภอเมืองมุกดาหาร ประสบภัยแล้งบางส่วน ทั้งนี้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค เบื้องต้นได้เร่งช่วยเหลือด้วยการจัดหาแหล่งน้ำ ขุดลอกหนองน้ำ ส่วนน้ำเพื่อการบริโภค อุปโภค ได้จัดบริการศูนย์จ่ายน้ำให้ในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งแล้วนั้น นายอำเภอสามารถให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้ โดยใช้งบฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด