นายอำเภอเขมราฐ เชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสประวัติศาสตร์อันยาวนาน และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประวัติศาสตร์อันยาวนาน และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งในพื้นที่ นายวัฒนา พุฒิชาติ นายอำเภอเขมราฐ กล่าวว่า อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอำเภอชายแดนติดกับแม่น้ำโขง มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 มีโบราณวัตถุอันล้ำค่าที่นักท่องเที่ยวควรเข้ามาศึกษาค้นคว้า เช่น โบราณวัตถุที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดภูถ้ำพระศิลาทอง บ้านหนองเชือก ตำบลเจียด มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเขมราฐ สร้างด้วยอิฐโบราณถือด้วยน้ำเกสรดอกไม้ผสมเปลือกไม้ ตามภูมิปัญญาของคนโบราณ ส่วนวัดโพธิ์ อยู่ในเขตเทศบาล เป็นที่ประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่องค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพระพุทธรูปหยกมรกตจากไซบีเรีย ที่มีความงดงามตามพุทธศิลป์ นอกจากนี้ อำเภอเขมราฐ ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง วิถีชีวิตชนบทในชายขอบของประเทศ โฮมสเตย์ที่บ้านลาดเจริญ ความสวยงามของหาดทรายสูง รวมทั้งความสวยงามของสะพานหินธรรมชาติ ที่เรียกว่า ขัวนางนี สุสานช้างแมมมอธ นักท่องเที่ยวที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อได้ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-491747

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด