นายกฯฝรั่งเศสร่วมพิธีเปิดปราสาทบาปวน-เขม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ฟรังซัวส์ ฟียง นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ร่วมพิธีเปิดปราสาทบาปวน ร่วมกับ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา สำหรับปราสาทบาปวน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1603 โดย พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ภายในมีการสลักถ้อยคำบูชาพระศิวะ เห็นได้ทั่วไป มีความสูง 50 เมตร กว้าง 120 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากนครวัด เพียง 3 กิโลเมตร ถือเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามที่สุดของกลุ่มปราสาทนครวัด

รัฐบาลฝรั่งเศส สนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านยูโร หรือ ประมาณ 435 ล้านบาท ให้กับ คณะนักโบราณคดีฝรั่งเศส ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ปราสาทบาปวน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2538 โดยใช้เวลานานกว่า 16 ปี กว่าจะเสร็จสิ้น ทั้งนี้ นายฟรังซัวร์ ฟีญง อยู่ระหว่างเดินทางเยือนกัมพูชา นาน 2 วัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ