ศาลพิจารณาคดีชินณิชาแจ้งทรัพย์สินเท็จ

ศาลพิจารณาคดีชินณิชาแจ้งทรัพย์สินเท็จ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิจารณาคดีครั้งแรก ในคดีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ร้องขอให้ศาลฎีกา มีคำพิพากษา ให้ น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย บุตรสาวของ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่ง และห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งใดทางการเมือง ในพรรคการเมือง เป็นเวลา 5 ปี ในกรณีที่ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดว่า น.ส.ชินณิชา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีรายการ กู้ยืมเงิน นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ จำนวน 100 ล้านบาท อันเป็นเท็จ โดยองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา นัดพิจารณาคดีครั้งแรกในวันนี้ เวลา 10.00 น.