รับสมัครลต.นายกเล็กเมืองสองแควคึกคัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก วันแรก เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเข้าสมัครถึง 5 ราย แต่ผู้ที่น่าสนใจและจับตามองของทุกฝ่ายในวันนี้ คือ นางเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก 4 สมัย ติดต่อกัน กับ นายธวัชชัย กันนะพันธุ์ อดีตนายก อบจ.พิษณุโลก ที่มีฐานเสียงเดิมอยู่มาก โดยทุกรายมาก่อนเวลาเปิดรับ
สมัครคือ 08.30 น.

สำหรับ การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลสรุปในวันนี้ ปรากฏว่า ผู้สมัครรายอื่นๆ ที่มาลงชื่อขอสละสิทธิ์ทั้งหมด เหลือเพียง นางเปรมฤดี ที่จับฉลากได้หมายเลข 1 และนายธวัชชัย ได้หมายเลข 2 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการสมัครแล้ว ทั้งสองฝ่ายต่างมีมวลชนมารอให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น และเริ่มออกหาเสียงกับประชาชนในเขตเทศบาลทันที

สำหรับ การเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก จะมีไปจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 และจะจัดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 12มิถุนายน 2554