มีชัยแจงสนช.ปมร่างพรป.กกต.ย้ำยึดรธน.

มีชัยแจงสนช.ปมร่างพรป.กกต.ย้ำยึดรธน.

มีชัยแจงสนช.ปมร่างพรป.กกต.ย้ำยึดรธน. เกี่ยวกับ การเมือง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'มีชัย' แจง สนช. ปมร่างกฎหมายลูก กกต. ย้ำเขียนสอดคล้องเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ให้มีการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้เข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เริ่มจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมว่า กรธ. ได้ดำเนินการร่างกฎหมายเป็นขั้นตอน โดยให้คณะกรรมการองค์กรอิสระแต่ละองค์กรจัดทำกฎหมายของตนเอง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ กรธ. ได้ใช้ร่างของแต่ละองค์กรอิสระเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เรื่องใดที่เขียนดีอยู่แล้ว ก็จะคงไว้ ส่วนเรื่องใดที่ยังขาดหรือไม่สมบูรณ์ กรธ. ก็จะเขียนเพิ่มเติมใหม่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

ขณะเดียวกัน ได้เปิดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นโดนตรงและผ่านเว็บไซต์ ประกอบกับตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาควบคู่ไปด้วย พร้อมยืนยันว่า กรธ. พยายามให้กลไกที่กำหนดในรัฐธรรมนูญในการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่มีความเห็นแย้ง แต่หาก สนช.จะแก้ไข ก็พร้อมชี้แจง


เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด