ถอดแล้ว! ป้ายคิดราคาคนอ้วนเพิ่ม วินลาดพร้าวซอย 1

ถอดแล้ว! ป้ายคิดราคาคนอ้วนเพิ่ม วินลาดพร้าวซอย 1

ถอดแล้ว! ป้ายคิดราคาคนอ้วนเพิ่ม วินลาดพร้าวซอย 1
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เจ็บปวด! วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลาดพร้าวซอย 1 เขียนป้ายคิดค่าบริการสำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการซึ่งมีน้ำหนัก 80 กก.คิดเพิ่ม 5 บาท ส่วนน้ำหนักเกิน 100 กก. คิดเพิ่ม 10 บาท ล่าสุด ถอดป้ายออกแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @Ychalermthai ได้โพสต์ภาพป้ายแสดงราคาค่าโดยสารของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างปากซอยลาดพร้าว 1 ที่มีการบวกราคาพิเศษเพิ่มตามน้ำหนักผู้โดยสาร โดยมีข้อความระบุว่า “เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมค่าโดยสารให้พร้อม ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 80 เพิ่ม 5 บาท ถ้าเกิน 100 เพิ่ม 10 บาท” ทั้งๆ ที่มีป้ายกำหนดราคาระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว สร้างความกังขาให้กับผู้พบเห็นอย่างมาก ระยะทางเท่ากัน แต่คิดแพงกว่า

ล่าสุด ทีมนิวมีเดียพีพีทีวี ติดต่อไปยังผู้โพสต์ภาพดังกล่าว ซึ่งใช้บัญชีรายชื่อทวิตเตอร์ว่า @Ychalermthai พนักงานบริษัทเอกชน ที่อาศัยอยู่ในลาดพร้าว ซอย 1 ซึ่งต้องใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์เป็นประจำ กล่าวว่า ถ่ายภาพป้ายคิดค่าบริการสำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการซึ่งมีน้ำหนักเกิน 80 กก.เพิ่ม 5 บาท ส่วนน้ำหนักเกิน 100 กก. เพิ่ม 10 บาท เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเช้านี้ป้ายดังกล่าวถูกถอดออกไปแล้ว โดยไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าป้ายดังกล่าวนำมาติดไว้กี่วันแล้ว แต่คาดว่าน่าจะไม่เกิน 1-2 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: วิจารณ์หึ่ง วินจยย.กลางกรุง คิดราคาเพิ่มผู้โดยสารอ้วน

เจ้าของภาพ กล่าวว่า จากการที่ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์นี้มา 3-4 เดือน พบว่า ก่อนขึ้นมอเตอร์ไซค์ผู้ขี่จะตกลงราคาค่าบริการกับผู้โดยสารก่อน เช่น ตนเองเป็นคนรูปร่างค่อนข้างใหญ่ บางทีจากราคาปกติ 15 บาท วินมอเตอร์ไซค์ก็จะขอเป็นราคา 20 บาท บางครั้งตนก็ให้บ้างแต่บางครั้งก็ไม่ได้ให้ แต่ถ้าหลังเวลา 22.00 น. ค่าบริการจะเพิ่มขึ้น 5 บาทอยู่แล้ว ตนก็ยินดีจ่ายค่าบริการเพิ่ม

นอกจากนี้ ทีมนิวมีเดียพีพีทีวี ลงพื้นที่สอบถามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ลาดพร้าว ซอย 1 ซึ่งมีจำนวนมากถึง 76 คัน ได้คำตอบว่า ไม่รู้ว่าใครนำป้ายดังกล่าวมาติดไว้ และทางวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้คิดค่าบริการคนที่มีน้ำหนักเกิน 80 กก. และ 100 กก. เพิ่ม แต่มีลูกค้าซึ่งมาใช้บริการที่มีน้ำหนักมากให้เงินค่าบริการเพิ่มเองเหมือนเป็นสินน้ำใจบ้างบางครั้ง พร้อมยันยืนว่าไม่ได้ขึ้นราคาและคิดค่าอัตราบริการตามปกติ

สำหรับอัตราค่าบริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 8 เล่ม 133 ตอนที่ 26 ก เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (14) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2548

ข้อ 2 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้กําหนด ดังต่อไปนี้

(1) ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก ต้องไม่เกิน 25 บาท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป แต่ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 5 บาท

(2) ระยะทางเกินกว่า 5 กิโลเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 กิโลเมตร ตั้งแต่กิโลเมตรแรก จนสิ้นสุดการรับจ้างต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาท

(3) ระยะทางเกินกว่า 15 กิโลเมตรขึ้นไป ให้เป็นไปตามที่ผู้ขับรถและคนโดยสารตกลงกัน ก่อนทําการรับจ้าง หากไม่ตกลงกันก่อนทําการรับจ้าง อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตั้งแต่กิโลเมตรแรก จนสิ้นสุดการรับจ้างต้องไม่เกินกิโลเมตรละ 10 บาทให้ไว้ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook