ชาวนาอ่างทองประชุมเสนอรัฐช่วยหลังพบช่องโหว่

ชาวนาอ่างทองประชุมเสนอรัฐช่วยหลังพบช่องโหว่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ชาวนาอ่างทอง ประชุมร่วมหาแนวทางเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือหลังพบช่องโหว่ด้านชนิดข้าว

นายสมชาติ ยิ้มละม้าย สมาชิกสภาเกษตรอำเภอป่าโมก เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ แต่ชาวนาอ่างทอง ส่วนใหญ่ปลูกข้าวขาวทั่วไปไม่เข้าหลักเกณฑ์ ประกอบกับ ต้นทุนในการผลิตข้าวสูง และมีความเสี่ยงภาวะแล้งฝนตกน้ำท่วมนาข้าวเสียหาย ปุ๋ยยาฆ่าแมลงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ราคาข้าวกลับดิ่งลง ทำให้ชาวนาประสบปัญหาขาดทุน จึงได้ร่วมประชุมสภาเกษตรจังหวัดอ่างทอง เพื่อหาแนวทางให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องราคาข้าวทั่วไป โดย นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทนเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง จะได้เข้าร่วมกับตัวแทนเกษตรภาคกลางที่สภาเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางเสนอต่อรัฐบาล