สำนักพระราชวัง แจ้งกำหนดการสักการะพระบรมศพและการแต่งกาย

สำนักพระราชวัง แจ้งกำหนดการสักการะพระบรมศพและการแต่งกาย
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากมีการปรับเลื่อนวันเป็นวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้น พร้อมกับแนะนำการแต่งกายสุภาพทั้งชายและหญิง

การพระราชทานราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 21.00 น. ทุกวัน ยกเว้นช่วงที่มีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 08.00 ถึง 16.30 น. อีกหนึ่งวัน ซึ่งหลังจากวันดังกล่าวแล้วจะไม่มีการลงนามถวายความอาลัย

สำหรับการแต่งกายเข้าถวายสักการะ โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สีดำ ชุดชาวเขาสำหรับชาวเขา ชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือ ชุดนักเรียน นิสต นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ

สุภาพบุรุษ ขอความกรุณาสวมเสื้อมีปกสีดำ กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ และงดสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรี ขอความกรุณาสวมชุดสุภาพสีดำ มีแขน ไม่รัดรูป กระโปรงยาวคลุมเข่า หรือ ผ้าถุง รองเท้าหุ้มส้นสีดำ และงดสวมกระโปรงยีนส์