โรงสีชัยนาทพร้อมเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

โรงสีชัยนาทพร้อมเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


โรงสี ยินดีเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร ในราคานำตลาด โดยมั่นใจสินค้ามีคุณภาพข้าว

นายพงศ์กร เลิศดำรงค์ศิริ ประธานชมรมโรงสีจังหวัดชัยนาท เปิดเผยถึง การลงนามความร่วมมือเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่กับรัฐบาล ว่า ทางสมาคมโรงสีมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาท มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่จำนวน 8 กลุ่ม พื้นที่ 13,000 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 12,000 ตัน โดยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท มีโรงสีจำนวน 31 โรง ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมั่นใจว่าเพียงพอต่อการรับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพของเกษตรกรทั้งหมด โดยส่วนใหญ่พื้นที่จังหวัดชัยนาทมีการปลูกข้าวเปลือกเจ้า ข้าวหอมปทุมธานี โดยราคาที่ทางโรงสีจะเข้าไปรับซื้อนั้น จะมีราคาสูงกว่าราคาตลาด ตันละ 200 บาท

โดยราคาข้าวเฉลี่ยในขณะนี้ ข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่ตันละ 8,000 บาท ข้าวหอมปทุมธานีราคาอยู่ที่ 10,200 บาท ซึ่งโครงการนาแปลงใหญ่ทางโรงสีเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีโอกาสที่จะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นในอนาคต