ประวิตรถกหาทางแก้ไขปัญหาจร.ติดขัดพรุ่งนี้

ประวิตรถกหาทางแก้ไขปัญหาจร.ติดขัดพรุ่งนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


รองนายกฯประวิตร ถกแก้ปัญหาจราจรกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันพรุ่งนี้ โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันพรุ่งนี้ (14 ก.ย.) เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยมีวาระสำคัญ เรื่องการพิจารณาแก้ไขสภาพปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และช่วงพื้นที่รอยต่อกับเขตปริมณฑล และแผนการบริหารจัดการการจราจร ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล, การรายงานผลการดำเนินการของอนุกรรมการประสานการแก้ปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, การแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนแก้ปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการดำเนินการจัดระเบียบรถตู้ผู้โดยสารสาธารณะ/ การจัดระเบียบรถจักรยนต์รับจ้างสาธารณะ หลังได้รับการรองเรียนเป็นจำนวนมาก


โดยในการประชุมดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 1-9/ ตำรวจภูธรภาค 1, 2 และ 7 กระทรวงคมนาคม/ กรมขนส่งทางบก กรมทางหลวง/ กรมทางหลวงชนบท/ กรมเจ้าท่า/ กรมโยธาธิการและผังเมือง/ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร/ สำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร/ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ กองทัพภาคที่ 1 รักษาพระองค์/ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน