สปท.เห็นชอบผลักดันศักยภาพเทศบาลแม่สอด

สปท.เห็นชอบผลักดันศักยภาพเทศบาลแม่สอด

สปท.เห็นชอบผลักดันศักยภาพเทศบาลแม่สอด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

มติ สปท. เห็นชอบข้อเสนอ กมธ. ปกครองท้องถิ่น ผลักดัน เทศบาลนครแม่สอด เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานอนุกรรมาธิการด้านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ การพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กล่าวในที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ว่า นอกเหนือจากดูองค์กรปกครองท้องถิ่นพิเศษ ที่มีในปัจจุบันแล้ว ยังคงต้องดูว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เทศบาลนครแม่สอด ซึ่งกรณีเทศบาลนครแม่สอดเป็นเมืองพิเศษ พบปัญหาศักยภาพไม่เพียงพอในการจัดบริการสาธารณะในเมืองลักษณะพิเศษให้มีคุณภาพ ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้เทศบาลนครแม่สอด เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นลักษณะพิเศษ


ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานดัวกล่าว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องให้การสนับสนุนแก้ไขปัญหาเมืองนครแม่สอด ที่ประสบอยู่ขณะนี้ เนื่องจากมีการรับภาระเกินศักยภาพ ในฐานะเป็นเมืองเศรษฐกิจ และมีเขตติดกับการค้าชายแดน


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook