ชาวนราฯกว่า2,000แห่รับนายกและคณะ

ชาวนราฯกว่า2,000แห่รับนายกและคณะ

ชาวนราฯกว่า2,000แห่รับนายกและคณะ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กลุ่มพลังมวลชน ชาวนราธิวาส กว่า 2,000 คน แห่ต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะ

หลังจากเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบโฉนดที่ดินบริเวณเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบปะกลุ่มพลังมวลชน ประมาณกว่า 2,000 คน ที่มารอต้อนรับ ก่อนจะเดินทางไปพบปะคณาจารย์และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเอื้อต่อการรักษาคนไข้ โดยเฉพาะผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความรุนแรง ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ จะเดินทางไปยังห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลาง จ.นราธิวาส เพื่อเป็นประธานในการประชุมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ภายใต้กรอบแนวคิดมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ผ่านกลไกประสานประชารัฐ โดยการทำให้พื้นที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยรูปแบบ เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเป็นต้นทุนการผลิตอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ต่อยอดสู่การจำหน่ายไปยังเวทีฮาลาลโลก กำหนดต้นแบบเมืองพัฒนาเศรษฐกิจ จชต. 3 หัวเมืองหลัก คือ เมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ เมืองเบตง จ.ยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และเมืองหนองจิก จ.ปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook