แห่เทียนชายแดนไทย-เขมรร่วมงานกว่า5พัน

แห่เทียนชายแดนไทย-เขมรร่วมงานกว่า5พัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ร่วมกว่า 5 พันคน งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา กระชับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ประจำปี 2559 ที่ อำเภอกาบเชิง

ที่หน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ นายบู สาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้นำคณะผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา เข้าร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงามของชาวพุทธ ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา เชื่อมกระชับสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น มีประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ร่วมงานครั้งนี้กว่า 5,000 คน

ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย จำนวน 6 ขบวน และขบวนเทียนพรรษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา 1 ขบวน พร้อมทั้งขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนผ้าไหมสวยงาม ซึ่งแต่ละขบวนได้มีการจัดตกแต่งอย่างสวยงามตระการตา มีการประกวดธิดาเทียนพรรษาไทย-กัมพูชา อีกด้วย