สตูลจัดอบรมทำความเข้าใจก่อนลงประชามติ

สตูลจัดอบรมทำความเข้าใจก่อนลงประชามติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สตูล จัดอบรมครู - นักเรียน - ผู้ปกครองทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ก่อนวันลงประชามติ

นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดการประชุมออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาใน จ.สตูล ทุกสังกัด จำนวน 224 คน ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล เพื่อทำความเข้าใจชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ในการเตรียมรับมือการดำเนินการการออกเสียงประชามติ ไปยังครู นักเรียน ผ่านกระบวนการ 6 สัปดาห์ประชามติ เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นความสำคัญ และความ
ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการขยายผลไปยังสมาชิกในครอบครัว ผู้ปกครองชุมชนในพื้นที่เขตบริการ และที่สำคัญนักเรียนได้เรียนรู้ติดตามสถานการณ์ในการออกเสียงประชามติ ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนอีกกระบวนการหนึ่ง นายโชคชัย ผลวัฒนะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า ขณะนี้ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกสื่อทุกแขนงให้ความสำคัญในการเผยแพร่การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ คาดประชาชนผู้มีสิทธิ์ ออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่าร้อยละ 80