มีชัยย้ำสิทธิเสรีภาพปชช.ครอบคลุมเร่งปฏิรูปศึกษา,ตร.

มีชัยย้ำสิทธิเสรีภาพปชช.ครอบคลุมเร่งปฏิรูปศึกษา,ตร.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชี้แจงเครือข่ายพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า พร้อมย้ำสิทธิเสรีภาพประชาชนครอบคลุมทั่วถึง เร่งปฏิรูปการศึกษาและตำรวจ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องเจตนารมณ์และสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ในงานสัมมนาการให้ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ... ให้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ว่า ปัญหาของการทำประชามติ ความลำบากอยู่ที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนรับทราบสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งการส่งเอกสารให้อ่านทั้ง 279 มาตรา คงอ่านได้ไม่ครบถ้วน จึงมีการแบ่ง กรธ. และใช้ทรัพยากรของกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ชี้แจงในเรื่องที่ประชาชนสนใจ โดยการเขียนร่าง ได้กำหนดกรอบที่สามารถแก้ปัญหาได้ พร้อมย้ำว่า ได้ให้สิทธิเสรีภาพประชาชนครอบคลุมทั่วถึง สำหรับเป้าหมายสำคัญในการเขียนร่าง ได้หยิบยกประเด็นปัญหาของประเทศมาวิเคราะห์ ในการจัดทำให้ขจัดปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก จึงได้ทำให้ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรม การ
แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นหากหมดไป ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงต้องเร่งปฏิรูปด้านการศึกษาและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจ