ถกเจบีซีสะดุดคำเรียกเพรียวิเหียะหรือพระวิหาร

ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี มีการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) สมัยสามัญครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ โดยประธานฝ่ายไทยคือนายวศิน ธีรเวชญาน อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล ส่วนประธานฝ่ายกัมพูชาคือนายวาร์ คิม ฮง รัฐมนตรีอาวุโสผู้รับผิดชอบกิจการชายแดน หลังการหารือในช่วงเช้า นายวศินกล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะสำรวจร่วม 2 ชุด ชุดที่ 1 สำรวจพื้นที่ชายแดนช่วงที่ 6 ตั้งแต่ อ.กันทรลักษ์-อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ช่วงเขาพระวิหาร ชุดที่ 2 จะสำรวจในหลักเขตแดนไทย-กัมพูชาช่วงที่ 5 (หลักเขตที่ 1 อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ-หลักเขตที่ 23 จ.สุรินทร์) ถัดจากพื้นที่เขาพระวิหาร

นายวศินกล่าวว่า เดิมการประชุมครั้งนี้จะมีการลงนามร่างบันทึกข้อตกลงการประชุมเจบีซี เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2551 แต่ขณะนี้ไม่แน่ใจว่าจะลงนามได้หรือไม่ เพราะติดขัดการเรียกชื่อตัวปราสาทเขาพระวิหาร ที่กัมพูชายืนยันใช้ เพรียวิเหียะ โดยให้เหตุผลว่าเป็นคำสากล ส่วนฝ่ายไทยจะใช้ว่า เพรียวิเหียะ หรือ พระวิหารตามหลักวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศที่เรียกสถานที่ที่ 2 ประเทศมีชื่อเรียกต่างกัน แต่กัมพูชาไม่ยอมรับ ซึ่งหากไม่สามารถลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ได้ ก็ยอมรับว่าจะทำให้การทำงานล่าช้า เพราะคณะสำรวจร่วมที่ตั้งขึ้นจะทำงานไม่ได้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด