สพฐ.รณรงค์ให้เด็กทำความดีกับเพื่อนมนุษย์ ในเดือน ก.พ.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รณรงค์ให้เด็กทำความดีกับเพื่อนมนุษย์ และทำประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อให้เป็นเดือนแห่งความรักที่ดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินงานเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักเรียน ซึ่งในเรื่องนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นห่วงและตั้งข้อสังเกตว่าค่านิยมของเด็กในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมาก จึงอยากให้ สพฐ. ทบทวนว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร ทั้งเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดทำแบบอย่างที่ดี ทั้งในระดับครู และกลุ่มนักเรียน โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะมีการประมวลภาพรวมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเสวนาโต๊ะกลมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน คุณหญิงกษมา กล่าวอีกว่า ขณะนี้เด็กทุกโรงเรียนคงจะเตรียมฉลองในวันวาเลนไทน์ จึงอยากให้ตระหนักว่า เดือนนี้ไม่ได้เป็นเพียงเดือนแห่งความรักเท่านั้น แต่ยังมีวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาด้วย ดังนั้น สพฐ.จะรณรงค์ให้ทุกโรงเรียนนำสองเรื่องคือ วันวาเลนไทน์ มารวมกับคำโวลันเทียร์ ที่หมายถึงอาสาสมัคร เพื่อให้เป็นเดือนแห่งความรักดี ที่ไม่โดดเดี่ยว โดยให้เด็กอาสาสมัครที่จะทำความดีให้กับเพื่อนมนุษย์ และทำประโยชน์เพื่อสังคม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด