ตั้งน้องประวิตร-ผบช.น.เป็นบอร์ด กฟภ.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บอร์ดกฟภ.) 12 คน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ส่วนกรรมการ 11 คน ประกอบด้วย 1.พล.ร.อ. ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชายพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. นายสัมพันธ์ หุ่นพยนต์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. นาง จิตราภรณ์ เตชาชาญ ภริยานายศักดิ์ เตชาชาญ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองอัยการสูงสุด 5. นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 6. พล.ต.ท. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ผู้ช่วยผบ.ตร. 7. พล.อ. วิทวัส รชตะนัท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม 8. นางปาณิสรา ดวงสอดศรี 9. พล.ต.ท. สุชาติ เหมือนแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) 10. นายเรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ และ 11.นายสาธิตรังคสิริ ผู้แทนกระทรวงการคลัง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด