อบต.หนองคันทรง กำหนดจัดมหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองคันทรง กำหนดจัดมหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด ประจำปี 2552 (3 ก.พ. 52) นายนิพัฒน์ ลัดดาโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองคันทรง อ.เมืองตราด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง กำหนดจัดงานมหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด ประจำปี 2552 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. ณ บริเวณกระโจมไฟเกาะปู บ้านแหลมหิน ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารทะเลพื้นบ้านของจังหวัดตราด ให้เป็นที่รู้จักแก่เยาวชนรุ่นหลัง ประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากในแถบตำบลหนองคันทรง ประชาชนจำนวนมากประกอบอาชีพทางด้านประมงทะเล ประกอบกับกลุ่มแม่บ้านตำบลหนองคันทรง ส่วนใหญ่มีฝีมือในการปรุงอาหารทะเล จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริเวณกระโจมไปเกาะปู ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนริมทะเลที่อยู่ใกล้ตัวเมืองตราดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันปรุงอาหารทะเลหลายประเภทที่หาชมยาก ชมการแสดงพื้นบ้านและดนตรีในตอนกลางคืน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ชิมอาหารทะเลที่ปรุงสด ๆ จากฝีมือแม่ครัวอาหารพื้นบ้านในบรรยากาศชายทะเล ธรรมชาติป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากทะเลโดยกลุ่มแม่บ้าน ขนมพื้นบ้าน และเครื่องดื่มสมุนไพร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด