คสช.กำชับปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

คสช.กำชับปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'ฉัตรชัย' เผย คสช. กำชับ ปภ. บูรณการทุกหน่วยงาน เตรียมพร้อมรับมือ แก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มอย่างเข้มข้น

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดภัยอื่น ๆ ตามมาได้ อาทิ สึนามิ อัคคีภัย แผ่นดินทรุด รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ แก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มอย่างเข้มข้น โดมี 2 มาตรการ คือ มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงมหาดไทย รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ ส่วนจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันให้สำรวจป้ายเตือน ป้ายสัญลักษณ์เส้นทางอพยพ กำหนดพื้นที่ปลอดภัยให้พร้อม และมาตรการเตรียมความของทุกภาคส่วน และวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมและช่วยเหลือได้ทันที พร้อมวางระบบสื่อสารให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังอันตรายจากอาฟเตอร์ช็อกและสึนามิในจังหวัดชายฝั่งทะเล รวมถึงจัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉินชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ภัยแก่ประชาชน และประเมินสภาพความเสี่ยงภัย ตลอดจนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัย