ผู้ว่ากทม.เปิดประตูเลิกสัญญารถดับเพลิง พร้อมรับผิดแพ่ง

นายสุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้าคดีรถและเรือดับเพลิงว่า ตนได้ลงนามในหนังสือ เพื่อส่งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ในการยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ธนาคารกรุงไทยระงับการจ่ายเงินตามสัญญาแอลซี จำนวน 790 ล้านบาท ที่จะจ่ายในงวดที่ 5 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 และเร่งรัดให้อัยการสูงสุดตอบข้อหารือหรือให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ กทม. โดยกทม.พร้อมให้เอกสารข้อมูล คำชี้แจงและข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาของอัยการสูงสุด

นายสุขุมพันธุ์ กล่าวว่า กทม.ยังขอให้อัยการสูงสุดเร่งดำเนินการให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนการอนุมัติเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขาย ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งการทำหนังสือดังกล่าวถือเป็นการเปิดประตูสู่การฟ้องยกเลิกสัญญา ตนยืนยันว่าจะไม่ลงนามในเอกสารใดๆ ที่ทำให้ชาว กทม.ต้องเสียผลประโยชน์ แม้ว่าจะทำให้ถูกฟ้องในคดีแพ่ง ก็พร้อมรับผิดชอบ แต่จะไม่ลาออกจากตำแหน่ง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด