พท. ออกแถลงการณ์แจงค้านรธน. 8ข้อ

พท. ออกแถลงการณ์แจงค้านรธน. 8ข้อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจง คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ 8 ข้อ ชี้ชัด ไม่เป็นประชาธิปไตย ทำรัฐบาลอ่อนแอ ขอ ปชช. รอบคอบก่อนลงประชามติ

พรรคเพื่อไทย เผยแพร่แถลงการณ์ความเห็นของพรรคต่อร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนส่งตัวแทนเข้าร่วมเวทีหารือที่สโมสรทหารบกวิภาวดี ว่า จากการติดตามและศึกษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทั้งในด้านกระบวนการและเนื้อหา เห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีที่มาและบทบัญญัติขัดต่อหลักการประชาธิปไตย ใน 8 ข้อ ประกอบด้วย 


1. เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นผลมาจากการรัฐประหาร ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างอย่างจำกัด 
2. เป็นร่างรัฐธรรมนูญ ที่ลดสิทธิ ลดอำนาจ และลดทางเลือกของประชาชนจากการใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส.ใบเดียว เลือก ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
3. เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ยังคงอำนาจ หรือสืบทอดอำนาจของ คสช. เพราะยังคงมีอำนาจอยู่ต่อไปสามารถใช้อำนาจ ตามมาตรา 44 ได้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ 
4. เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่มียุทธศาสตร์กำหนดไว้ล่วงหน้ายาวนาน รัฐบาลในอนาคตไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างเต็มที่ตามนโยบายที่นำเสนอต่อประชาชน 
5. เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่องค์กรตุลาการ และองค์กรอิสระ มีอำนาจเหนือฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งมีที่มาจากประชาชน เช่น ให้อำนาจศาลฎีกาวินิจฉัยให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ้นจากตำแหน่งและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต และจะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ไม่เกิน 10 ปี 
6. เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะรับรองให้ประกาศคำสั่ง และการกระทำของ คสช. หรือ หัวหน้า คสช. ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศคำสั่ง ยังคงมีอยู่ต่อไป 
7. เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจคณะบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มาโดยความเห็นชอบของประชาชนผูกขาดการวินิจฉัยประเพณีการปกครอง 
และ 8. เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่รับไปแล้ว จะแก้ไขไม่ได้เลย 

ดังนั้น เมื่อร่างรัฐธรรมนูญ ขาดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางของประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตย เนื้อหาก็ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย การจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ขาดดุลยภาพ รัฐบาลอันมีที่มาจากประชาชนอ่อนแอ จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนเจ้าของประเทศควรจะพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนออกเสียงลงประชามติ