จ.ตราด เชิญชวนเกษตรกรและประชาชน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด เชิญชวนเกษตรกรและประชาชน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 25 ก.พ.นี้ นายวสันต์ บุญห่อ เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ณ วัดน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป การจัดงานดังกล่าว จะนำบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรกรออกให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการดังกล่าวได้ตามวันและเวลา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด