พระพรหมโมลี รับพระบรมราชโองการฯแต่งตั้งเป็นศ.พิเศษวิชาบาลี

ทั้งนี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวว่า ทางสภามหาวิทยาลัยได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ และประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย และเห็นว่าพระพรหมโมลี มีความเหมาะสม ที่จะได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ จึงทำเรื่องผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอพระบรมราชโองการแต่งตั้ง เป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาบาลี

นอกจากนี้พระพรหมโมลี ยังเป็นกำลังสำคัญในการจัดการศึกษาปริญญาโทด้านกรรมฐานด้วย สำหรับพระสงฆ์ที่เคยได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้มีตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ รูปแรกคือพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) โดยพระพรหมโมลี ถือเป็นรูปที่ 2 ที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับพระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิการบดีมจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม

คลี่เคล็ดจีบสาวในคุกตำรับเอ็ม แรมโบ้

ฮือฮา...!! อีกครั้ง เมื่อนักศึกษาสาวปริญญาโทของมหาวิทยาลัยดัง เข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และ สตรี ให้ดำเนินคดีต่อนายสุรชัย หรือคณิตศร วิวัฒนชาต หรือ เอ็ม แรมโบ้ อายุ 33 ปี อดีตนักโทษต้องคดีใช้อาวุธสงครามยิงถล่ม สน.พญาไท

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด