วุฒิฯค้านนำเข้าเมล์เอ็นจีวี 4,000 คันจากจีน

นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ หลังเข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า กมธ.วิทย์ จะมีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการนำรถพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ในประเทศไทย เพื่อทดแทนโครงการรถเมล์เอ็นจีวี 4,000 คัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่า ทั้งๆ ที่คนไทยมีศักยภาพในการพัฒนารถพลังงานเช่นกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด