กรมธนารักษ์ทยอยออกเหรียญกษาปณ์ชุดใหม่เริ่ม3ก.พ.

กรมธนารักษ์ จัดทำโครงการออกใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ทั้ง 9 ชนิดราคา โดยมีการปรับปรุงโลหะและลักษณะของเหรียญ เพื่อปรับต้นทุนในการผลิตให้มีความเหมาะสม สะดวกต่อการใช้สอย แต่ยังคงไว้ความสวยงามและยากต่อการปลอมแปลงมากขึ้น เหรียญกษาปณ์รูปแบบใหม่ที่จะนำออกสู่ระบบในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นเหรียญ 2 บาท จึงเตือนให้ประชาชนสังเกต เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน จากนั้นภายในเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มกระจายเหรียญ 25 สตางค์ และเหรียญ 50 สตางค์ ส่วนเหรียญ 5 บาท จะออกสู่ระบบภายในเดือนเมษายน เหรียญ 10 บาทออกสู่ระบบเดือนมิถุนายน และเหรียญ 1 บาทเดือนกันยายน จะผลิตเหรียญรูปแบใหม่ออกสู่ระบบจำนวน 1,956 ล้านเหรียญ โดยเหรียญด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาปัจจุบัน

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด