ระงับจ่ายค่างวดรถดับเพลิง สุขุมพันธุ์ พร้อมรับผิดชอบ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พญ.มาลินี สุขเวชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ทำหนังสือเสนอระงับการจ่ายเงินรถและเรือดับเพลิง งวดที่ 5 วันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ จำนวนกว่า 790 ล้านบาทมายังตน ซึ่งตนจะรอให้อัยการสูงสุดตอบข้อซักถามก่อน ภายใน 1-2 วัน หากไม่ส่งมา ก็พร้อมทำเรื่องไปยังธนาคารกรุงเไทย เพื่อระงับการจ่ายค่างวดดังกล่าว นอกจากนี้ จะพิจารณาว่าจะยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้หรือไม่ โดยหากในที่สุดตนตัดสินใจยกเลิกสัญญา ก็พร้อมรับผิดชอบคดีทางแพ่งหากถูกฟ้องร้อง

ด้านนายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการคลัง กล่าวว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปรึกษากับทีมที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเบื้องต้นมีแนวทางขอยกเลิกการเปิดแอลซีให้ทันก่อนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เพื่อระงับการจ่ายเงินถาวร และสามารถเรียกเงินที่ชำระไปแล้วคืนได้

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด