รมว.ศธ. ยืนยัน การให้เงินกู้แก่นักเรียนนักศึกษาต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้โอกาสแก่เด็กยากจน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน การให้เงินกู้แก่นักเรียนนักศึกษาต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการให้โอกาสแก่เด็กยากจน ส่วนเด็กที่มีปัญหาทะเลาะวิวาท จะต้องทำโทษตามกฎของสถานศึกษา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงข้อเสนอไม่ปล่อยกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีประวัติการทะเลาะวิวาท ว่า การปล่อยกู้ กยศ. ควรยึดตามมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้กู้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และเรียนในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของประเทศก่อน ส่วนเด็กที่มีประวัติก่อเหตุทะเลาะวิวาท ก็ต้องพิจารณาไปตามความผิด ซึ่งมีกฎระเบียบของสถานศึกษากำกับไว้อยู่แล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด