กรมสรรพสามิตจับบุหรี่ปลอมยี่ห้อดังกว่าแสนซอง

นายพฤติชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง นางสิรินุช พิศลยบุตร อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมกันแถลงผลการจับกุมบุหรี่ปลอม 131,000 ซอง แบ่งเป็นยี่ห้อกรองทิพย์ 90 จำนวน 95,000 อง ยี่ห้อสายฝน 90 จำนวน 25,000 ซอง ยี่ห้อมาร์ลโบโร่ จำนวน 7,500 ซอง และยี่ห้อเทกซัส จำนวน 3,500ซอง รวมมูลค่า 5,501,500 บาท คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางภาษีอากรปะมาณ 3,176,030 บาท ที่กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด