โปรดเกล้าฯ "3 นายพล" ลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพอื่น

โปรดเกล้าฯ "3 นายพล" ลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพอื่น
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตำแหน่ง โดยระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดสํานักพระราชวังพ้นจากตําแหน่ง เนื่องจากลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น จํานวน ๓ ราย ดังนี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตำแหน่ง โดยระบุว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดสำนักพระราชวังพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. พลอากาศโท อุทัย เศรษฐวงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง

2. พลอากาศตรี สรชัย ชีวะกลินศักดิ์ พ้นจากตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง

3. พลอากาศตรี ธีระพงษ์ วรรณสำเริง พ้นจากตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี


อ่านประกาศราชกิจจา ที่นี่

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!