ผบ.ฉก.กรมทหารม้าที่2สรุปภารกิจ 4 หลัก

ผบ.ฉก.กรมทหารม้าที่2สรุปภารกิจ 4 หลัก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ผบ.ฉก.กรมทหารม้าที่ 2 บรรยายสรุปภารกิจ 4 แผนงานหลัก ป้องกันตามแนวชายแดน สกัด - ปราบปรามยาเสพติด

พันตรี คมสรรณ์ เป็นใย ผู้บังคับการกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กล่าวบรรยายสรุปการปฏิบัติงานให้คณะสื่อมวลชนจากกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ว่า หน่วยตั้งอยู่แนวเขตแดนไทย - พม่าประกอบด้วยกำลังพล 2 กองร้อยมีพื้นที่รับผิดชอบความยาวประมาณ 63 กิโลเมตร โดยการปฏิบัติภารกิจมี 4 แผนงานหลัก คือ การป้องกันตามแนวชายแดน การสกัดและปราบปรามยาเสพติด การสกัดแรงงานที่หลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย และการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ซึ่งพื้นที่บริเวณที่หน่วยรับผิดชอบจะมีการลักลอบขนย้ายยาเสพติดมากที่สุด เนื่องจากมีฐานการผลิตอยู่ฝั่งตรงกันข้ามในประเทศเมียนมา โดยมีวิธีการคือการลำเลียงมาพักคอยไว้ตามหมู่บ้านชายแดนก่อนจะลำเลียงข้ามชายแดนเพื่อส่งต่อเข้าพื้นที่ภายใน

ทั้งนี้ หลังจากที่กองกำลังฝ่ายไทยและเมียนมาได้ร่วมมือกันปราบปรามอย่างจริงจัง ทำให้กลุ่มขบวนการผลิตยาเสพติดจำเป็นต้องเร่งขนย้าย และมีการลดราคาลง ทำให้มีปริมาณยาเสพติดมาพักคอยอยู่ตามหมู่บ้านชายแดนจำนวนมาก