ประมงนครศรีฯระดมไม้ไผ่ป้องกันแนวหาด

ประมงนครศรีฯระดมไม้ไผ่ป้องกันแนวหาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ชาวประมงพื้นบ้านนครศรีฯ ระดมไม้ไผ่เข้าป้องกันแนวหาดที่ถูกตะกอนเลนรุกพื้นที่จอดเรือช่วงหน้ามรสุม

ชาวประมงพื้นบ้านแถบบ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พยายามช่วยเหลือตัวเองในช่วงหน้ามรสุมด้วยการจัดหาไม้ไผ่ตงขนาดใหญ่ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการทำแนวกันคลื่นและกันการไหลเข้ามาทับถมของตะกอนเลน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ส่งผลให้ชายหาดที่เป็นจุดจอดเรือของชาวประมงพื้นบ้านเข้าออกได้อย่างยากลำบาก ขณะที่ตะกอนเลนยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยชาวบ้านได้ใช้ไม้ไผ่ตงขนาดใหญ่ลงไปปักในเลนเป็นแนวยาวเพื่อละความรุนแรงของคลื่นและเป็นกำแพงกั้นไม่ให้เกิดการทับถมร่องน้ำเข้าออกของเรือพื้นบ้าน ซึ่งต่างกำลังติดตามถึงผลว่าช่วงที่คลื่นทวีกำลังหรือกระน้ำที่เพิ่มความแรง แนวของไม้ไผ่เหล่านี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้หรือไม่