พม. เปิด โครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน

พม. เปิด โครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน

พม. เปิด โครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รมว.พม. เปิด “โครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน” สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน” พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้กับตัวแทนเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยของผู้สูงอายุ ที่มีต่อลูกหลาน เป็นการสานต่อความสัมพันธ์และแสดงออกถึงความห่วงใยที่มีต่อลูกหลานในเรื่องของความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า จากรายงานสถิติอุบัติเหตุขององค์การอนามัยโลกปีล่าสุด พบว่า ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 36.2 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุมาจากการใช้ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ได้แก่ กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มผู้เมาสุรา และไม่สวมหมวกนิรภัย สอดคล้องกับผลสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์ ปี พ.ศ. 2556 พบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยจำนวนน้อย โดยกลุ่มผู้ใหญ่มีอัตราสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 43 และในกลุ่มเด็กเยาวชนมีอัตราสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 7 จากปัญหาดังกล่าวชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ในกลุ่มบริษัท เอไอจีประเทศไทย จัด “โครงการผู้สูงวัยห่วงหัวลูกหลาน” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุแสดงออกถึงความห่วงใยที่มีต่อบุตรหลาน เด็ก เยาวชน ในเรื่องของความปลอดภัยในการโดยสารรถจักรยานยนต์ ด้วยการมอบหมวกนิรภัยให้เด็กและเยาวชนที่นั่งซ้อนท้ายและขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและลดการบาดเจ็บ สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สูงอายุโครงการนี้จะการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวไทย และขอให้ทุกคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วยการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยก่อนขับขี่และซ้อนท้ายทุกครั้ง เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ


แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook