BikeForDad2วันภูมิภาค143,446แล้ว

BikeForDad2วันภูมิภาค143,446แล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กระทรวงมหาดไทย ระบุยอดรวมคนลงทะเบียน Bike For Dad 2 วันส่วนภูมิภาค 143,446 แล้ว

นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ยอดการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ” ในส่วนภูมิภาค วันที่ 2 จำนวน 91,831 ราย ซึ่งในวันแรกจำนวน 51,615 ราย และเมื่อรวม 2 วัน ยอดอยู่ที่ 143,446 ราย และคาดว่าในวันพรุ่งนี้ (4 พ.ย.) จะยังคงมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากเช่นกัน