ผวจ.แพร่ - เชียงใหม่สำรวจปั่นเพื่อพ่อ

ผวจ.แพร่ - เชียงใหม่สำรวจปั่นเพื่อพ่อ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


พ่อเมืองแพร่ - เชียงใหม่ สำรวจบรรยากาศลงทะเบียน 'ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad' วันแรก

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการลงทะเบียน ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ที่บริเวณห้องโถงหน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากมีประชาชนมาต่อแถวลงทะเบียนจำนวนมาก โดยจังหวัดแพร่ได้กำหนดเส้นทางสิริมงคลของจังหวัด เริ่มต้นและสิ้นสุดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร ขณะที่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจการอำนวยความสะดวกลงทะเบียนกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”  โดยล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน ระยะทาง 29 กิโลเมตร ซึ่งสัปดาห์นี้จะมีการสำรวจเส้นทาง เพื่อดูความพร้อมในจุดต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ก่อนจะมีการซักซ้อม ทำความเข้าใจ สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น นอกจากลงทะเบียนตามที่จังหวัดกำหนด ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และทุกที่ว่าการอำเภอแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com ด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คาดว่า จะมีชาวเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก