รพ.อุดรธานี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ

รพ.อุดรธานี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


โรงพยาบาลอุดรธานี จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2558

ที่ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานงานวันพยาบาลแห่งชาติ ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมี นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี, นางจันทร์เพ็ญ จันทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี, นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้แทนองค์กรพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และพยาบาลจากโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานเป็นจำนวนมาก จากนั้น นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ การจัดงานพยาบาลแห่งชาติ ทันตสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สืบเนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี